Tingimused

Turvalisus ja privaatsus

Registreerumise ja registreerumistasu maksmise kord

 1. Kui olete otsustanud osaleda festivalil KRATT, täitke registreerumisvorm menüüvalikus „Registreerumine” (kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga).
 2. Vajutage „Kinnita”. Kui vorm on korrektselt täidetud, suunatakse Teid edasi registreerumistasu maksmise lehele. Vigade esinemise korral parandage need ning vajutage uuesti „Kinnita”.
 3. Orkestrites ja kammeransamblite kontsertidel osaleda soovijad peavad maksma registreerumistasu 30€ hiljemalt 15. märtsiks 2020.
  Õpitubades osaleda soovijad peavad maksma registreerumistasu 30€ hiljemalt 15. aprilliks 2020 ning õpitoa tasu 100€ hiljemalt 15. juuliks 2020. Soovi korral võib 130€ (registreerumis- ja õpitoa tasu koos) maksta KrattFestival OÜ arveldusarvele 15. aprilliks 2020.
 4. Registreerumis- ja õpitubade tasu maksmiseks on kolm võimalust:
  • Pangaülekandega KrattFestival OÜ arveldusarvele (NB! märkides selgituses osaleja nime)
  • KrattFestival OÜ poolt esitatud arve alusel (füüsilisele või juriidilisele isikule)
  • Pangalingi kaudu või krediitkaardiga
 5. Kui olete otsustanud tasuda pangaülekandega, teostage makse KrattFestival OÜ arveldusarvele EE897700771004415263 LHV Pangas (NB! märkides selgituses osaleja nime). Selle makseviisi valiku puhul seda kinnitama ei pea ja soovi korral võite lehelt lahkuda.
 6. Kui soovite tasuda KrattFestival OÜ poolt esitatud arve alusel, valige vastav makseviis. Täitke avanev vorm sisestades:
  • Osaleja nime
  • Füüsilise või juriidilise isiku nime, kellele arve vormistame
  • Füüsilise või juriidilise isiku aadressi
  • E-posti aadressi, millele arve edastame
   Seejärel vajutage nuppu „Kinnitan” ning me saadame Teile arve kolme tööpäeva jooksul.
 7. Kui soovite tasuda pangalingiga või krediitkaardiga, valige vastav makseviis ning vajutage nuppu „Kinnitan”. Seejärel suunatakse Teid makse sooritamise lehele, millele jõudes:
  • Sisestage osaleja nimi
  • Valige soovitud tasu
  • Nõustuge kasutustingimustega
  • Järgmises aknas valige pank läbi mille soovite makset teha ja vajutage „Maksa”
  • Teid suunatakse teie poolt valitud panka ülekannet tegema
  • Peale makse sooritamist vajutage nupule „Tagasi kaupmehe juurde”, mis suunab teid tagasi KrattFestival kodulehele
  • Teie makse on sooritatud

Maksete valuutaks on euro. Pangalingi kaudu makse sooritamise puhul on pangalinkide pakkujaks Maksekeskus.
KrattFestival OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. KrattFestival OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

Lepingust taganemine

(juhend seisuga 12.01.2020)

 1. Mõisted

1.1. Ettevõtja on KrattFestival OÜ (registrikood 14732764). Kontaktandmed: P. Süda 3a-6, 10118 Tallinn; info@krattfestival.ee.

1.2. Tarbija on füüsiline isik, kes kasutab Ettevõtja teenuseid, registreerub ise või registreerib teise isiku Ettevõtja korraldataval festivalil või ostab muul viisil Ettevõtjalt kaupu väljaspool oma majandus- või kutsetegevust.

1.3. Sidevahendi abil sõlmitud leping on Ettevõtja ja Tarbija vaheline leping, mis sõlmitakse Ettevõtja veebipõhises keskkonnas ning Ettevõtja ja Tarbija ei viibi lepingu sõlmimisel ühel ajal koos samas kohas ja lepingupoolte tahteavaldused lepingu sõlmimiseks, sealhulgas Tarbija tahteavaldus võtta endale lepingulised kohustused, edastatakse eranditult üksnes sidevahendi abil.

 1. Taganemisõigus

2.1. Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda Sidevahendi abil sõlmitud lepingust (edaspidi Leping) 14 päeva jooksul.

2.2. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates Lepingu sõlmimise päevast teenuse osutamise Lepingu puhul ja 14 päeva möödumisel asja üleandmisest Tarbijale, kui Lepingu esemeks oli asja üleandmine.

2.3.Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Tarbijal teavitada Ettevõtjat oma otsusest Lepingust taganeda ühemõttelise kirjaliku avaldusega, mis tuleb esitada Ettevõtjale posti teel või e-postiga digitaalselt allkirjastatuna.

2.4. Tarbija võib taganemiseks kasutada lisatud taganemisavalduse vormi, kuid see ei ole kohustuslik.

2.5. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Tarbija saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta Ettevõtjale ära enne taganemistähtaja lõppu.

 1. Taganemisõiguse puudumine

3.1. Vastavalt seadusele ei ole Tarbijal taganemisõigust muuhulgas siis, kui ta on juba asunud kasutama Teenust, mille ostmiseks ta on Lepingu sõlminud, nt osaleb festivalil.

3.2. Taganemisõigus ei laiene tasudele, mis oma olemuselt katavad festivali korraldamise ettevalmistamise kulusid, mis seonduvad otseselt Tarbija poolt festivalile registreeritud isiku osalemisega festivalil, sh saadetud või üleslaaditud videomaterjalide hindamine, majutuse korraldamine jms.

 1. Lepingust taganemise tagajärjed

4.1. Lepingust taganemisel tagastab Ettevõtja Tarbijale kõik viimaselt saadud Lepingu kohased maksed viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ettevõtja saab teada Tarbija otsusest Lepingust taganeda.

4.2. Ettevõtja teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Tarbija kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Tarbija on andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Tarbijale ei kaasne sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.

4.3. Juhul kui Lepingu esemeks on olnud mh Tarbijale üleantud asi, peab Tarbija asja Ettevõtjale tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Ettevõtjale Lepingust taganemisest. Asi tuleb tagastada Ettevõtja asukohta või saata see tagasi samal viisil nagu Ettevõtja selle Tarbijale saatis. Tähtajast on kinni peetud, kui Tarbija tagastab Lepingu esemeks oleva asja enne 14-päevase tähtaja lõppu.

4.4. Ettevõtjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Ettevõtja on Lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või Tarbija on esitanud Ettevõtjale tõendid, et ta on asja tagasi saatnud.

4.5. Lepingu esemeks olev asi tuleb Ettevõtjale tagastada originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid).

4.6. Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Tarbijal.

4.7. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korra vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võib asja käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes.

4.8. Asja väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Ettevõtjal õigus Tarbijale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates asja tagastamisest.