Turvalisus ja privaatsus

uuendatud 2024

Privaatsustingimused

Vastutav töötleja: Privaatsusteates nimetatud isikuandmete vastutav töötleja on KrattFestival OÜ (edaspidi Kratt) (registrikood 14732764, aadress P. Süda 3a-6, 10118 Tallinn, Eesti Vabariik)

Isikuandmete töötlemise põhimõtted on järgmised:

 • seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte – töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev;
 • eesmärgi piirangu põhimõte – isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
 • võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;
 • õigsuse põhimõte – isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata;
 • säilitamise piirangu põhimõte – isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
 • usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida kogutakse läbi maksete, registreerumise, festivalil osaleja andmete esitamise, osalejaks kandideerimise ja festivalil osalemise käigus antavate andmete. Isikuandmete töötlemine toimub lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning nõusoleku alusel. Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

 • Makse sooritamisel, registreerimisel, kandideerimisel ja festivalil osalemisel ning isiku kontaktandmeid puudutavate andmete talletamisel. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, e-posti aadressi, sünnikuupäeva, isikukoodi ning osaleja kujutist fotodel ja videosalvestistel.
 • Isikuandmed võivad samuti sisaldada kolmandate isikute (osaleja vanem, osaleja õpetaja) nime, e-posti ja telefoninumbrit. Selliste isikuandmete edastamisel eeldame, et see toimub rangelt osaleja huvides ja puudutatud kolmanda isiku (osaleja vanem või osaleja erialaõpetaja) nõusolekul.

Isikuandmete töötlemise eesmärkideks on:

 • Kogutud isikuandmete abil saame teavitada Krati uudistest, pakkumistest, sündmustest.
 • Kogutud isikuandmete abil saame makseid hallata ja võimaldada.
 • Fotosid ja videosalvestisi võidakse üles laadida Krati kodulehele, youtube.com-keskkonda ja teistesse veebikeskkondadesse ning kasutada neid järgmiste festivalide reklaamides, rahastuskampaaniates ja avalikes kanalites.
 • Kogutud isikuandmed võimaldavad töödelda festivali ajalooga seotud statistikat ning läbi viia rahuloluküsitlusi.

Isikuandmete kaitse

Kratt rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. KrattFestival OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

Turvalisus

Kõiki teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Kolmandad isikud ja volitatud töötlejad

Kratt võib isikuandmeid, piiratud rangelt vajalikkusega, edastada kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Veebilehtede majutusteenuse osutajale kasutuskogemuse parendamiseks;
 • KrattFestivaliga seotud uudiskirjade saatmiseks;
 • Isikutele ja asutustele, kellele see on vajalik Ostjale/Maksjale valitud Teenuse osutamiseks (nt piletimüügiga tegelevad organisatsioonid);
 • Krati raamatupidamisele seoses maksete haldamise ja töötlemisega.

Kratt kinnitab, et edastab isikuandmeid vaid sellistele kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele, kes rakendavad piisavaid turvameetmeid isikuandmete kaitse turvalisuse tagamiseks.

Isikuandmete säilitamine

Kratt säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse, välja arvatud kui seadusest ei tulene nõuet, mis sätestaks teistsugused isikuandmete säilitamise tähtajad.

Küpsiste kasutamine

Veebileht võib kasutada küpsiseid, et teha isikute kasutajakogemus veebilehel mugavamaks ja kasutamine sujuvamaks. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutame anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta, infot kuidas veebilehte kasutatakse, selleks, et muuta veebileht veelgi kasutajasõbralikumaks ja paremaks.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki annetajaid / kasutajaid.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil: info@krattfestival.ee